Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
27/§52/2016/ŠR
46.45 €/mesiac s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 02.10.2016
03.11.2016 Zmena a doplnenie Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP-2016-0834
0.00 € s DPH Obec Beňadiková DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 03.10.2016
06.10.2016 Vypracovanie a odovzdanie Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Beňadiková a Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle §5 zákona č.24/2006 Z.z.
ZoD č.UP-01/2016
4950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.arch.Vlasta Cukorová,autorizovaný architekt, reg.č.0444 06.10.2016
21.09.2016 Prenájom hrobového miesta č. A/196 na miestnom cintoríne
Nájom_hrob A/196
1.00 €/rok s DPH Bc. Dana Mitková Obec Beňadiková 13.09.2016
19.09.2016 Refinancovanie nákladov vynaložených obcou na zhotovenie Doplnku č.1 k ÚPN-O Beňadiková
4950.00 € s DPH Michal Pleva a spol. Obec Beňadiková 19.09.2016
09.09.2016 Prenájom hrobového miesta č. A/163 na cintoríne v Beňadikovej
Nájom_hrob A/163
3.00 €/rok s DPH Klára Giňovská Obec Beňadiková 08.09.2016
05.09.2016 Prenájom hrobového miesta č. B/96 na cintoríne v Beňadikovej
Nájom_hrob B/96
1.50 €/rok s DPH Ján Bistiak Obec Beňadiková 05.09.2016
05.09.2016 Prenájom hrobového miesta č.B/10 na cintoríne v Beňadikovej
Nájom_hrob B/10
1.50 €/rok s DPH Václav Sliacký Obec Beňadiková 31.08.2016
05.09.2016 Prenájom hrobového miesta č.B/9 na cintoríne v Beňadikovej
Nájom_hrob B/9
3.00 €/rok s DPH Soňa Maceková Obec Beňadiková 31.08.2016
10.08.2016 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2016 do 31.12.2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 09.08.2016
04.08.2016 Činnosť zameraná na predchádzanie vzniku požiarov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo v dočasnom užívaní obec.
30.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík - PO a BOZP 04.08.2016
23.07.2016 Prenájom hrobového miesta č. B/58 na cintoríne v Beňadikovej
Nájom_hrob B/58
1.50 €/rok s DPH Bc. Vlasta Hlavatá Obec Beňadiková 15.07.2016
30.06.2016 Úprava vzájomných práv a povinností , dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov (obaly z papiera a lepenky, papier a lepenky, jedlé oleje a tuky)
02/PZ-LM/2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Brantner Poprad , s.r.o. 29.06.2016
30.06.2016 Umožnenie zavedenia triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a zabezpečenie zberu automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov v obci
Odp. 01-/2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková INSA s.r.o. 29.06.2016
30.06.2016 Poskytovanie finančných príspevkov ÚPSVaR zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 odst.1 písm.a) zák. o službách zamestnanosti
50/2016/§54-CzKN
8213.19 €/mesiac s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 28.06.2016
Zobrazených 196 - 210 z celkových 348.
1 2 10 11 12 14 16 17 18 23 24