Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami zo dňa 25.1.2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Mgr. Róbert Čecho

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1796/53, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 51326167

Predmet zmluvy: Zmena čláku III Zmluvy o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami zo dňa 25.1.2018

Zmluvná cena: 15.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2020

Datum zverejnenia: 03.09.2020

Dokumenty Pdf Dodatok cislo 1 k Zmluve o poskytovani dohľadu nad pracovnymi podmienkami.pdf ( veľkosť: 832,9 KB, aktualizované: Piatok 31. Júl 2020 07:31 )