Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o terminovanom úvere č.32/008/20

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32_008_20

Názov objednávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa objednávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO objednávateľa: 31575591

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Poskytnutie termínovaného úveru na účel: Refundácia balónovej splátky úveru č. 321925 poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 32/192/05 zo dňa 06.12.2005

Zmluvná cena: 17673.10 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 15.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o terminovanom uvere_32_008_20.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Utorok 15. December 2020 12:41 )