Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2020/128/1044

Názov objednávateľa: Ministerstvo financií SR

Adresa objednávateľa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

IČO objednávateľa: 00151742

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Zmluvná cena: 6922.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2020

Datum zverejnenia: 10.11.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o navratnej financnej vypomoci cislo 2020_128_1044.pdf ( veľkosť: 3,1 MB, aktualizované: Utorok 10. November 2020 16:27 )