Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: FORM-AT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36 837 415

Predmet zmluvy: Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Beňadiková. Spracovanie a prerokovanie Oznámenia o strategickom dokumente. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.2 ÚPN-O v lokalite Kamence – s hlavnou a vymedzenou funkciou bývania /IBV/, kde dôjde k zmene funkčného využitia plôch na plochy s prevahou bývania.

Zmluvná cena: 4850.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.08.2020

Datum zverejnenia: 03.08.2020

Dokumenty Pdf ZMLUVA O DIELO_UPN O_Zmeny a doplnky 2_OSO spracovatel.pdf ( veľkosť: 544,5 KB, aktualizované: Pondelok 03. August 2020 22:11 )