Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve zo dňa 13.10.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: TENDERnet s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 50139088

Predmet zmluvy: Úprava Článku II. Odmena, - nové znenie bodu č.1

Zmluvná cena: 165.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.11.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020

Dokumenty Pdf Dodatok c_2 ku Licencnej zmluve_TENDERnet.pdf ( veľkosť: 834,4 KB, aktualizované: Streda 04. November 2020 14:15 )