Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.01.2022 60 ks Jedálnych kupónov
09_2022
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 17.01.2022 17.01.2022
17.01.2022 Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu za obdobie XII.2021
200_2021
108.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. 31.12.2021 17.01.2022
17.01.2022 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie XII.2021
199_2021
944.92 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.01.2022 17.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Kultúrny dom
08_2022
1210.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Verejné osvetlenie v ostatnej časti obce
07_2022
704.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Obecný úrad
06_2022
7051.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - spoločné priestory Polyfunkčného bytového domu č.68
05_2022
66.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Verejné osvetlenie v časti Záhrady
04_2022
451.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2021 spotrebovanej na Obecnom úrade - NEDOPLATOK
198_2021
232.66 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2021 spotrebovanej verejným osvetlením v časti Záhrady - PREPLATOK
197_2021
69.38 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2021 spotrebovanej v Kultúrnom dome - PREPLATOK
196_2021
4.29 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2021 14.01.2021
14.01.2022 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2021 spotrebovanej verejným osvetlením v ostatnej časti obce - PREPLATOK
195_2021
107.57 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2021 spotrebovanej v spoločných priestoroch Polyfunkčného bytového domu č. 68 - PREPLATOK
194_2021
8.80 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
13.01.2022 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci December 2021
193_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 11.01.2022 13.01.2022
12.01.2022 50 % záloha - 40 ks Kniha Liptovský Mikuláš a okolie z neba - DAŇOVÝ DOKLAD
03_2022
330.00 € s DPH Obec Beňadiková CBS spol, sr.o. 10.01.2022 12.01.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2082.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 138 139