Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.01.2019 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie XII.2018
196_2018
777.65 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 14.01.2019 16.01.2019
15.01.2019 Poskytovanie služieb PZS za obdobie december 2018 - konzultácie a poradenstvo - zabezpečovanie zdravotného dohľadu
195_2018
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 14.01.2019 15.01.2019
14.01.2019 Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie december 2018 (pozn.dodávateľ je od VII.2018 plátca DPH)
194_2018
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr.Samuel Dorociak 02.01.2019 14.01.2019
11.01.2019 60 ks Jedálnych kupónov
09_2019
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko s.r.o. 11.01.2019 11.01.2019
10.01.2019 Tlačivá Priznaní k štvordani (košielka, pozemky, stavby, daň za psa), Evidencia dochádzky, Prihlasovacie lístky k trvalému pobytu, Odhlasovacie lístky k trvalému pobytu, Prihlasovacie lístka k prechodnému pobytu
08_2019
21.40 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 08.01.2019 10.01.2019
10.01.2019 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie XII.2018; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu
193_2018
36.01 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 31.12.2018 10.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - Hasičská zbrojnica
07_2019
418.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - verejné osvetlenie v časti Záhrady
06_2019
220.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - verejné osvetlenie v ostatnej časti obce
05_2019
583.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - Kultúrny dom
04_2019
770.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - spoločné priestory bytového domu č.68
03_2019
55.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2019 - Obecný úrad
02_2019
2607.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2019 09.01.2019
09.01.2019 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 v Hasičskej zbrojnici - PREPLATOK
192_2018
19.04 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2018 09.01.2019
09.01.2019 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 na verejné osvetlenie v časti Záhrady - NEDOPLATOK
191_2018
42.65 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2018 09.01.2019
09.01.2019 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 na verejné osvetlenie v ostatnej časti obce - NEDOPLATOK
190_2018
40.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2018 09.01.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1426.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 95 96