Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.07.2021 Vyhotovenie geometrického plánu porealizačného zamerania stavby Multifunkčného ihriska v Beňadikovej ku kolaudačnému povoleniu stavby v nečíslenej VKM v dĺžke 107,46 m
104_2021
339.00 € s DPH Obec Beňadiková GEODET-KA, s.r.o. 21.07.2021 21.07.2021
19.07.2021 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VI.2021
103_2021
467.84 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 15.07.2021 19.07.2021
13.07.2021 60 ks Jedálnych kupónov
102_2021
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 13.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie VI.2021
101_2021
114.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Poplatok za 3 vyhlásenia relácie v miestnom rozhlase
2021_012
12.00 € s DPH EkoEnergia Palivá, s.r.o. Obec Beňadiková 13.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Nájomné za budovu Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2 s výnimkou časti pod vybudovaným Multifunkčným ihriskom, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
2021_011
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 13.07.2021 13.07.2021
12.07.2021 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie VI.2021; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
100_2021
88.11 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 08.07.2021 09.07.2021
12.07.2021 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci jún 2021
99_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 01.07.2021 09.07.2021
09.07.2021 Vyúčtovanie vodného a stočného spotrebovaného v budovách Kultúrneho domu, Obecného úradu a Polyfunkčného bytového domu č. 68 za obdobie od 01.01.2021 do 29.06.2021
98_2021
724.96 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.06.2021 09.07.2021
09.07.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie VI.2021
97_2021
23.74 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.07.2021 09.07.2021
08.07.2021 Príspevok na dopravné služby v mesiaci JÚN 2021
96_2021
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 30.06.2021 08.07.2021
07.07.2021 Odmena za služby PO a BOZP za 06/2021
95_2021
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 30.06.2021 06.07.2021
02.07.2021 Vedenie účtovníctva za obdobie 06/2021
94_2021
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 01.07.2021 02.07.2021
01.07.2021 Poskytovanie služieb PZS za II.štvrťrok 2021 - konzultácie a poradenstvo; zabezpečovanie zdravotného dohľadu
93_2021
45.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 01.07.2021 01.07.2021
30.06.2021 Revízia (kontrola) 10 ks prenosných hasiacich prístrojov (2x Obecný úrad; 1x ambulancia; 3x Kultúrny dom; 1x Obecná knižnica; 2x šatne; 1x bytový dom č.68) ako a hydraulická tlaková skúška 2 prenosných hasiacich prístrojov (šatne)
92_2021
69.60 € s DPH Obec Beňadiková GAJOS, s.r.o. 25.06.2021 30.06.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1970.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 131 132