Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.05.2021 Nájom hrobového miesta č. A/154 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0004
1.50 €/rok s DPH Ján Martinovič Obec Beňadiková 06.05.2021
03.05.2021 Nájom hrobového miesta č. B/46 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0003
1.50 €/rok s DPH Irena Zárubová Obec Beňadiková 03.05.2021
30.04.2021 Nájom hrobového miesta č. B/17 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0002
3.00 €/rok s DPH Jozef Motko Obec Beňadiková 29.04.2021
27.04.2021 Nájom hrobového miesta č. B/116 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0001
1.50 €/rok s DPH Branislav Čatloš Obec Beňadiková 27.04.2021
26.04.2021 Záväzok obce zabezpečiť realizácia aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
21/22/012/3
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 26.04.2021
01.04.2021 Zmena a doplnenie ustanovení Zmluvy o terminovanom úvere č. 32/030/06 zo dňa 06.04.2006
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovensko, a.s. 01.04.2021
16.03.2021 Zmena znenia odseku 7 článku II.
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika - Štatistický úrad SR 16.03.2021
16.03.2021 Výpožička koncového zariadenia (tabletu) a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov v teréne pre mobilných asistentov sčítania
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika - Štatistický úrad SR 16.03.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.6 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/06
215.00 €/mesiac s DPH Dávid Zawisza a Janka Zawiszová Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.5 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/05
220.00 €/mesiac s DPH Jaroslav Šimček a Ľubica Šimčeková Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.4 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/04
200.00 €/mesiac s DPH Marian Hollý a Janka Hollá Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.3 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/03
230.00 €/mesiac s DPH Miroslav Kadrliak a Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/02
210.00 €/mesiac s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/01
178.00 €/mesiac s DPH Ľubica Janíčková a Akradiusz Henryk Rimpler Obec Beňadiková 24.02.2021
09.02.2021 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2020. Preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Preverenie súladu výročnej správy zostavenej za rok 2020 s účtovnou závierkou zostavenej k 31.12.2020.
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Mária Huštáková, Licencia SKAU, Ev.č. 0770 09.02.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 368.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 24 25