Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.07.2022 Nájom hrobového miesta A/201 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 23/2022
1.00 €/rok s DPH Eva Marková Obec Beňadiková 22.06.2022
24.06.2022 Nájom hrobového miesta (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 17/2022
1.50 €/rok s DPH Zdeno Uličný Obec Beňadiková 15.06.2022
20.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/98 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 25/2022
3.00 €/rok s DPH Nadežda Balážová Obec Beňadiková 31.05.2022
13.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/90 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 19/2022
1.50 €/rok s DPH Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 13.06.2022
13.06.2022 Zmena Článku III. Ujednanie o cene: Odst.1 vývoz a uloženie 110 l nádoby 2,20 Eur za 1 ks (s DPH); Ods. 4 Preprava veľkoobjemového kontajnera 1,78 Eur za 1 km + DPH; Ods. 5 Nakladanie a zneškodnenie komunálneho odpadu - kontajner o objeme 1100 l za cenu 12,86 Eur za 1 ks + DPH + doplatok za uloženie
ZML. 27/2022
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 10.06.2022
08.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/132 (dvojhob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 09/2022
3.00 €/rok s DPH Vlasta Chrapčiaková Obec Beňadiková 04.06.2022
06.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/93 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 20/2022
1.50 €/rok s DPH Alžbeta Kováčiková Obec Beňadiková 06.06.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/42 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 15/2022
3.00 €/rok s DPH Vilma Žilková Obec Beňadiková 01.06.2022
02.06.2022 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce č. KN-C 327/4 (vytvoreného z pozemku KN-C 10) o výmere 54 m2 a KN-C 337/7 (vytvoreného z pozemku KN-C 337/1) o výmere 358 m2 vedených na LV č.172 za pozemok vo vlastníctve p.Michala Kováča KN-C 97/8 (vytvorený z pozemku parc.č. KN-C 97/2) vedený na LV 517 v k.ú. Beňadiková
ZML. 26/2022
2368.92 € s DPH Michal Kováč Obec Beňadiková 30.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/130 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 22/2022
3.00 €/rok s DPH Ing. Ján Janovčík Obec Beňadiková 31.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/88 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 18/2022
1.50 €/rok s DPH Zdenek Tekel Obec Beňadiková 31.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. A/138 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 16/2022
3.00 €/rok s DPH Milan Kozub Obec Beňadiková 31.05.2022
13.05.2022 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
ZML. 13/2022
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 12.05.2022
06.05.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových stretnutí v roku 2022“
ZML. 12/2022
4900.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 06.05.2022
25.04.2022 Kúpa pozemkov par.č. KN-C 108/2, KN-C 108/7, KN-C 108/9 v k.ú. Beňadiková vo vlastníctve Slovenskej republiky
ZML. 11/2022
4570.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR 11.04.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 414.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 27 28