Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č.445

Adresa dodávateľa: Smrečany 105, 032 05 Smrečany

IČO dodávateľa: 42114891

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve

Zmluvná cena: 950.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.08.2020

Datum zverejnenia: 20.08.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovani audítorskych služieb_rok 2019.pdf ( veľkosť: 4 MB, aktualizované: Štvrtok 20. August 2020 14:23 )