Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.02.2016 Nájom obecného bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome súp.č. 68
Nájom_68/1
167.40 €/mesiac s DPH Ľubica Janíčková a Arkadiusz Henryk Rimpler Obec Beňadiková 25.02.2016
26.02.2016 Nájom obecného bytu č.3 v polyfunkčnom bytovom dome súp.č. 68
Nájom_68/3
200.00 €/mesiac s DPH Miroslav Kadrliak a Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 25.02.2016
26.02.2016 Nájom obecného bytu č.4 v polyfunkčnom bytovom dome súp.č. 68
Nájom_68/4
200.00 €/mesiac s DPH Marian Hollý a Janka Hollá Obec Beňadiková 25.02.2016
26.02.2016 Nájom obecného bytu č.5 v polyfunkčnom bytovom dome č.68
Nájom_68/5
199.00 €/mesiac s DPH Jaroslav Šimček a Ľubica Šimčeková Obec Beňadiková 25.02.2016
26.02.2016 Nájom obecného bytu č.6 v polyfunkčnom bytovom dome súp.č. 68
Nájom_68/6
200.00 €/mesiac s DPH Anton Strcula a Michaela Bistiaková Obec Beňadiková 25.02.2016
20.02.2016 Záväzok Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR poskytnúť obci dotáciu a záväzok obce použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO
76010
700.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 19.02.2016
29.01.2016 Zmena článkov a bodov Dohody č.17/§50j/NS 2015/ŠR zo dňa 27.11.2015
17/§50j/NS 2015/ŠR
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 27.01.2016
26.01.2016 Overenie /audit/ ročnej účtovnej závierky obce za rok 2015 a súladu ekonomických údajov uvedených vo Výročnej správe obce za rok 2015 s ročnou účtovnou závierkou zo rok 2015
650.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor, licencia SKAU č.484 22.01.2016
22.01.2016 Úrazové poistenie 3 uchádzačov o zamestnanie nahlásených na príslušný ÚPSVaR ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec v zmysle ustanovenia §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na obdobie od 15.01.2016 do 14.01.2017
5190024199
9.75 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 14.01.2016
15.01.2016 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11/§52a/2016/NP
1463.22 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 13.01.2016
08.01.2016 Poskytnutie služieb súviasich s realizáciou verejného obstarávania, žiadosti o NFP a externého manažmentu projektu „REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA - Vetva B"“
2400.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Ratio, s.r.o. 03.01.2016
08.01.2016 Poskytnutie verejnej telefónnej služby - pevná linka, s dobou viazanosti 24 mesiacov
2028488025
19.99 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 04.01.2015
21.12.2015 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 21.12.2015
18.12.2015 Poskytovanie služieb Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
ZLP-2016-0834
0.00 € s DPH Obec Beňadiková DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 18.12.2015
18.12.2015 Preprava osôb autobusovými spojmi na autobusovej linke číslo 505410 cez soboty, nedele a sviatky a čiastočná úhrada nákladov na zabezpečenie týchto dopravných služieb v roku 2016
5/LM/2016
477.96 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 18.12.2015
Zobrazených 181 - 195 z celkových 306.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 20 21