Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva č: R 2020/32 uzatvorená na odber a zhodnocovanie odpadov v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: R 2020/32

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ISO & spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36 368 521

Predmet zmluvy: Odber a zhodnotenie odpadov: 17 01 01 - betón; 17 02 01 - tehly 17 03 02 - bitumenové zmesi a iné ako uvedné v 17 03 01; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 . Cena za 1 t odpadu č.17 01 01, 17 02 01 a 17 03 02 je 4,20 € s DPH. Cena za 1 t odpadu č.17 09 04 je 9,00 € s DPH

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.07.2020

Datum zverejnenia: 29.07.2020

Dokumenty Pdf Zmluva na odber a zhodnocovanie odpadov_R_2020_32.pdf ( veľkosť: 341,7 KB, aktualizované: Streda 29. Júl 2020 14:19 )