Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Obec Jakubovany

Adresa dodávateľa: Jakubovany 21, 032 04 Jakubovany

IČO dodávateľa: 00315273

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2021 do 30.06.2021

Zmluvná cena: 19.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020

Dokumenty