Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2020/0020

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2020/0020

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Renata Rakytová

Adresa dodávateľa: Beňadiková 15, 032 04 Beňadiková

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. B/31 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 1.50 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.08.2020

Datum zverejnenia: 03.08.2020

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_B_31.pdf ( veľkosť: 204,3 KB, aktualizované: Pondelok 03. August 2020 21:53 )