Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2018 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č. 445 25.09.2019
11.10.2019 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. KN 264/3, KN 264/4 a KN 264/5 vedených na LV č.172 za pozemok parc.č. KN 124/3 vo vlastnítve FO
0.00 € s DPH Ing.Margareta Bunová a PhDr.Anna Bujnová, PhD. Obec Beňadiková 11.10.2019
11.10.2019 Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 7 Modrý; Pamäťová karta KINGSTON 16 GB class 10 + adaptér; WOWFIXIT-Ochranné tekuté sklo
2391084303
256.99 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
11.10.2019 Poistenie mobilného telefónu Xiaomi Redmi Note 7 Modrý
5400039137
4.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková MAXIMA pojišťovňa a.s. v zastúpení O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
23.09.2019 Poskytnutie externého manažmentu pre projekt - kód projektu 074ZA220147
1000.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Invest, s.r.o. 23.09.2019
19.09.2019 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: "Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková"
074ZA220147
92631.90 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 03.09.2019
19.08.2019 Nákup mobilného zariadenia: Anténa+Modem ZTEWF 830A SK
2390841438
216.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 19.08.2019
19.08.2019 Poskytovanie služieb Zlatý O2 Internet a doma za cenu dľa platného cenník, ktorý na k dispozícii na webovej stránke dodávateľa
1003472736
0.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 19.08.2019
15.08.2019 Prenájom pozemku parc.č. KN-C 50/5 v k.ú. Beňadiková na parkovanie 1 autobusu
210.00 €/rok s DPH ARRIVA Liorbus, a.s. Obec Beňadiková 12.08.2019
12.08.2019 Nájom hrobového miesta č. B/86 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0002
1.50 €/rok s DPH Anna Perašínová Obec Beňadiková 09.05.2019
22.07.2019 Nájom hrobového miesta č. B/49 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 2019/0021
3.00 €/rok s DPH Dana Bartoneková Obec Beňadiková 26.06.2019
24.06.2019 Nájom hrobového miesta č. A/166 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0004
1.50 €/rok s DPH Vilma Žilková Obec Beňadiková 24.06.2019
20.06.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2019 do 31.12.2019 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 20.06.2019
19.06.2019 Nájom hrobového miesta č. B/56 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0020
1.50 €/rok s DPH Vilma Račková Obec Beňadiková 17.06.2019
19.06.2019 Nájom hrobového miesta č. B/103 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0019
1.50 €/rok s DPH Vilma Račková Obec Beňadiková 17.06.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 414.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 27 28