Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/165 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0015
3.00 €/rok s DPH Lýdia Dermeková Obec Beňadiková 13.06.2018
11.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/137 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0004
1.50 €/rok s DPH Ján Giňovský Obec Beňadiková 11.06.2018
08.06.2018 Nájom hrobového miesta č. B/13 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0003
1.50 €/rok s DPH Angela Konvitová Obec Beňadiková 08.06.2018
06.06.2018 Nájom hrobového miesta č. B/109 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0005
1.50 €/rok s DPH Anna Labajová Obec Beňadiková 06.06.2018
06.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/153 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0012
1.50 €/rok s DPH Ján Konvit Obec Beňadiková 06.06.2018
06.06.2018 Poverenie obce spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb. Osobné údaje sú súčasťou Informačných systémov -počítačových programov WinCITY a ich databáz.
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 06.06.2018
05.06.2018 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL a zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na webe. - Cena za rozšírenie na verziu GDPR+ a zabezpečenie SSL podľa tejto zmluvy je 395,- Eur bez DPH. - Cena za zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na 1 rok je 135,- Eur bez DPH (ročný poplatok) .
BAL-10-6-2018-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 05.06.2018
28.05.2018 Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 28.05.2018
15.05.2018 Investorská činnosť vo výstavbe na stavbu: "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková"
630.00 € s DPH Obec Beňadiková Ekostaving, s.r.o., projektová a inžinierska kancelária 14.05.2018
11.05.2018 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na "Organizovanie majstrovských futbalových zápasov pre dospelých a žiakov v roku 2018"
Dot.02/2018
4000.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 11.05.2018
16.04.2018 Nájom zariadení - 1 ks Ohrievač vody EURO 81 IN - 1 ks Ohrievač vody EURO 121 IN
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková innogy Slovensko s.r.o. 16.04.2018
16.04.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
18/22/012/11
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 16.04.2018
13.04.2018 Pasportizácia cintorína v správe obce, zverejnenie údajov o hrobových miestach na portáli www.cintoríny.sk. Cena diela za odhadovaných 200 hrobových miest je 588,- Eur. Ak bude počet hrobových miest vyšší ako odhadovaný počet 200 hrobových miest cena za každé ďalšie hrobové miesto je 1,98 Eur
tz2018-04-04mg3
0.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 13.04.2018
26.03.2018 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148 352
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 26.03.2018
26.03.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Obci Beňadiková za účelom spolufinancovania výdavkov na realizáciu projektu "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - vetva B"
072ZA130001
42210.02 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 19.03.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 348.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 23 24