Obec Beňadiková

Zmluva

Dohoda č.21/22/012/3 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 5 resp. bod 6 zák.417/2013 Z.z.

Identifikácia

Číslo zmluvy: 21/22/012/3

Názov objednávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa objednávateľa: M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 30794536

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Záväzok obce zabezpečiť realizácia aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 26.04.2021

Dokumenty Pdf Dohoda_21_22_012_3.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Pondelok 26. Apríl 2021 11:39 )