Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy: NB 68/04

Názov objednávateľa: Marian Hollý a Janka Hollá

Adresa objednávateľa: Beňadiková 68, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom bytu č.4 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt č.4; List vlastníctva číslo: 124; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: 108/7; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 68

Zmluvná cena: 200.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 24.02.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva_byt_4.pdf ( veľkosť: 227,4 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 23:41 )