Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy: NB 68/06

Názov objednávateľa: Dávid Zawisza a Janka Zawiszová

Adresa objednávateľa: Beňadiková 7, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom bytu č.6 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt č.6; List vlastníctva číslo: 124; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: 108/7; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 68

Zmluvná cena: 215.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 24.02.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva_byt_6.pdf ( veľkosť: 241,7 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 23:36 )