Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmuve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Zmena znenia odseku 7 článku II.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 16.03.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke_tablet a SIM_Scitanie obyvatelov 2021_Dodatok 1.pdf ( veľkosť: 401,8 KB, aktualizované: Utorok 16. Marec 2021 21:28 )