Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2021/0001

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML.2021/0001

Názov objednávateľa: Branislav Čatloš

Adresa objednávateľa: Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1797/58, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. B/116 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej

Zmluvná cena: 1.50 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.04.2021

Datum zverejnenia: 27.04.2021

Dokumenty Pdf ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA_B_116.pdf ( veľkosť: 384,8 KB, aktualizované: Utorok 27. Apríl 2021 08:47 )