Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o terminovanom úvere č.32/030/06 Dodatok č.2

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zmena a doplnenie ustanovení Zmluvy o terminovanom úvere č. 32/030/06 zo dňa 06.04.2006

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.04.2021

Datum zverejnenia: 01.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o terminovanom uvere_32_030_06_Dotatok 2.pdf ( veľkosť: 995,9 KB, aktualizované: Štvrtok 01. Apríl 2021 12:33 )