Obec Beňadiková

Zmluva

Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorenej

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet zmluvy: Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 07.01.2021

Dokumenty Pdf Dotatok cislo 15 k Zmluve o dielo_zneškodnenie odpadov.pdf ( veľkosť: 585,9 KB, aktualizované: Štvrtok 07. Január 2021 17:22 )