Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy: NB 68/05

Názov objednávateľa: Jaroslav Šimček a Ľubica Šimčeková

Adresa objednávateľa: Beňadiková 68, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Nájom bytu č.5 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt č.5; List vlastníctva číslo: 124; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: 108/7; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 68

Zmluvná cena: 220.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 24.02.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva_byt_5.pdf ( veľkosť: 227,6 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 23:39 )