Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.11.2017 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková
97551.90 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 27.11.2017
28.11.2017 Poskytnutie verejnej telefónnej služby - pevná linka (Biznis linka M), s dobou viazanosti 24 mesiacov
2028488025
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 28.11.2017
23.11.2017 Striekačka (PS 12 *4.978448*) pre DHZO Beňadiková
1100.00 € s DPH Obec Beňadiková Dobrovoľný hasičský zbor Liptovský Trnovec 22.11.2017
16.11.2017 Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2017“ - §4a) VZN č. 3/2015“ – za mesiace september 2017 – december 2017
Dot. 04/2017
140.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 13.11.2017
15.11.2017 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt z Operačného programu Program rozvoja vidieka, príprava a realizácia verejného obstarávania - stavebné práce (zákazka z nízkou hodnotou)
UI 17-Z-012
1300.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Invest, s.r.o. 15.11.2017
06.11.2017 Poistenie mobilného telefónu Hauwei P9 lite mini Dual Čierny
5200001734
2.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková 02 Slovakia, s.r.o. 03.11.2017
06.11.2017 Nákup mobilného telefónu Huawei P9 lite mini Dual Čierny
2371111290
194.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 03.11.2017
06.11.2017 Prevod mobilné čisla +421 903 535 737 zo starostu obce na obec
0.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 03.11.2017
23.10.2017 Spolupráca pri plnení zákonných povinností zmluvných strán a pri zverejňovaní oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie SSE-D za podmienok uvedených v tejto dohode.
Z-D-2017-001213-00
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská eneregetika-Distribúcia, a.s. 23.10.2017
23.10.2017 Využívanie 47 ks podperných bodov v obci Beňadiková za účelom prevádzky zariadení (verejné osvetlenie, miestny rozhlas, kamerový systém)
Z-D-2017-001212-00
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská eneregetika-Distribúcia, a.s. 23.10.2017
13.10.2017 Licencia na používanie software: TENDERnet, ktorý je umiestnený na webovej stránke: www.tendernet.sk
150.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 13.10.2017
05.10.2017 Poskytovanie hlasových služieb O2 Fér (tel.č. +421 948 102 796) s platbou na faktúru
1-H3DF3T8
0.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o. 05.10.2017
19.09.2017 Nájom hrobového miesta č. B/11 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0009
15.00 € s DPH Ján Račko Obec Beňadiková 14.09.2017
19.09.2017 Nájom hrobového miesta č. A/183 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0001
15.00 € s DPH MUDr.Štefan Kisely Obec Beňadiková 14.09.2017
13.09.2017 Zmena článku I. bod 1 a článku II. v bode 1 Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2017 číslo: 03/2017 uzavretej medzi Obcou Beňadiková a Telovýchovnou jednotou Sokol Beňadiková dňa 02.júna 2017
200.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 13.09.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 312.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 20 21