Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.11.2019 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-30-11-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
20.11.2019 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm.d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2019 – december 2019
Dot.03/2019
196.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 18.11.2019
19.11.2019 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov. Cena je určená v súlade s cenovou ponukou č.95_20190618 zo dňa 18.6.2019 pre DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Obec si vybrala spôsob úhrady jednorázový poplatok za 4 roky (viď objednávka č.47_2019 zo dňa 27.8.2019)
201914138
100.80 € s DPH Obec Beňadiková Disig, a.s. 29.10.2019
07.11.2019 Poskytnutie terminovaného bankového úveru na predfinancovanie NFP s Programu rozvoja vidieka, kód projektu:074ZA220147, Názov projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadikvoá s možnosťou refundácie
32/011/19
92631.90 € s DPH Prima banka Slovensko a.s. Obec Beňadiková 07.11.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/148 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0018
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/147 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0017
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/146 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0016
3.00 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/145 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0015
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
22.10.2019 Zmena a doplnenie obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 22.11.2017
92631.90 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 22.10.2019
14.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2018 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č. 445 25.09.2019
11.10.2019 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. KN 264/3, KN 264/4 a KN 264/5 vedených na LV č.172 za pozemok parc.č. KN 124/3 vo vlastnítve FO
0.00 € s DPH Ing.Margareta Bunová a PhDr.Anna Bujnová, PhD. Obec Beňadiková 11.10.2019
11.10.2019 Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 7 Modrý; Pamäťová karta KINGSTON 16 GB class 10 + adaptér; WOWFIXIT-Ochranné tekuté sklo
2391084303
256.99 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
11.10.2019 Poistenie mobilného telefónu Xiaomi Redmi Note 7 Modrý
5400039137
4.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková MAXIMA pojišťovňa a.s. v zastúpení O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
23.09.2019 Poskytnutie externého manažmentu pre projekt - kód projektu 074ZA220147
1000.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Invest, s.r.o. 23.09.2019
19.09.2019 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: "Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková"
074ZA220147
92631.90 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 03.09.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 348.
1 2 4 6 7 8 9 23 24