Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.06.2018 Zmena a doplnenie bodov Zmluvy o termínovanom úvere č.32/030/06 zo dňa 06.apríla 2006
ZoTÚ 32/030/06_1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovensko, a.s. 26.06.2018
27.06.2018 Poskytnutie preklenovacieho investičného úveru na na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadíková – vetva B“ , na ktorý bol v zmysle „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001“ poskytnutý Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 nenávratný finančný príspevok v sume 42.210,02 eur.
ZoMÚ 32/013/18
42210.02 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovensko, a.s. 26.06.2018
22.06.2018 Nájom hrobového miesta č.B/50 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej (dvojhrob)
ZML.2018/0010
3.00 €/rok s DPH Michal Kriška Obec Beňadiková 22.06.2018
20.06.2018 Nájom hrobového miesta č. B/106 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0014
1.50 €/rok s DPH Mária Burgelová Obec Beňadiková 18.06.2018
18.06.2018 Nájom hrobového miesta č.B/123 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0002
1.50 €/rok s DPH Zuzana Čupková Obec Beňadiková 18.06.2018
15.06.2018 Odborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle platných predpisov, predovšetkým v zmysle GDPR. Cena za spracovanie dokumentácie je 150,- €/jednorázovo. Cena za aktualizačný servis k dokumentácii je 60,- €/rok. Cena za výkon zodpovednej osoby je 120,- €/rok
0.00 € s DPH Obec Beňadiková BROS Computing, s.r.o. 08.06.2018
13.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/165 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0015
3.00 €/rok s DPH Lýdia Dermeková Obec Beňadiková 13.06.2018
11.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/137 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0004
1.50 €/rok s DPH Ján Giňovský Obec Beňadiková 11.06.2018
08.06.2018 Nájom hrobového miesta č. B/13 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0003
1.50 €/rok s DPH Angela Konvitová Obec Beňadiková 08.06.2018
06.06.2018 Nájom hrobového miesta č. B/109 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0005
1.50 €/rok s DPH Anna Labajová Obec Beňadiková 06.06.2018
06.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/153 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0012
1.50 €/rok s DPH Ján Konvit Obec Beňadiková 06.06.2018
06.06.2018 Poverenie obce spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb. Osobné údaje sú súčasťou Informačných systémov -počítačových programov WinCITY a ich databáz.
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 06.06.2018
05.06.2018 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL a zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na webe. - Cena za rozšírenie na verziu GDPR+ a zabezpečenie SSL podľa tejto zmluvy je 395,- Eur bez DPH. - Cena za zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na 1 rok je 135,- Eur bez DPH (ročný poplatok) .
BAL-10-6-2018-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 05.06.2018
28.05.2018 Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 28.05.2018
15.05.2018 Investorská činnosť vo výstavbe na stavbu: "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková"
630.00 € s DPH Obec Beňadiková Ekostaving, s.r.o., projektová a inžinierska kancelária 14.05.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 309.
1 2 3 4 6 8 9 10 20 21