Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.10.2018 Úprava Článku II.Odmena bod č.1 (nové znenie bodu)
150.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 23.10.2018
08.10.2018 Úprava Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, odst.2.1 (nové znenie) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001
Dodat.1_072ZA130001
0.00 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 24.09.2018
26.09.2018 Realizácia menších obecných služieb podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
18/22/010/11
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 26.09.2018
18.09.2018 Nájom hrobového miesta č.B/108 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018_0011
1.50 €/rok s DPH Ladislav Marko Obec Beňadiková 17.09.2018
18.09.2018 Poskytovanie verejných služieb O2 Fér na faktúru tel.č. +421948655690
1001572606
0.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o. 17.09.2018
24.08.2018 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 24.08.2018
06.08.2018 Poistenie traktorovej kosačky HUSQVARNA TC 139T proti odsudzeniu, vandalizmu a živlu
4419009257
53.92 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 03.08.2018
18.07.2018 Nájom hrobového miesta č. B/20 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0001
3.00 €/rok s DPH Anna Perašínová Obec Beňadiková 18.07.2018
16.07.2018 Nájom hrobového miesta č. A/164 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0008
3.00 €/rok s DPH Peter Kazár Obec Beňadiková 16.07.2018
13.07.2018 Nájom hrobového miesta č.B/107 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0006
1.50 €/rok s DPH Ivan Štetka Obec Beňadiková 13.07.2018
13.07.2018 Nájom hrobového miesta č.B/48 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0007
1.50 €/rok s DPH Ivan Štetka Obec Beňadiková 13.07.2018
11.07.2018 Nájom hrobového miesta č.B/16 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0013
3.00 €/rok s DPH Ľudovít Šimček Obec Beňadiková 04.07.2018
27.06.2018 Nájom hrobového miesta č.B/12 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0009
1.50 €/rok s DPH Vladimír Marko Obec Beňadiková 27.06.2018
27.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/133/A na hlavnom cintoríne v Beňadikovej (prvých 10.rokov)
ZML.2018/0016
1.00 €/rok s DPH Vladimír Marko Obec Beňadiková 27.06.2018
27.06.2018 Zmena a doplnenie bodov Zmluvy o termínovanom úvere č.32/192/05 zo dňa 06.decembra 2005
ZoTÚ 32/192/05_1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovensko, a.s. 26.06.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 309.
1 2 3 5 7 8 9 20 21