Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.06.2018 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL a zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na webe. - Cena za rozšírenie na verziu GDPR+ a zabezpečenie SSL podľa tejto zmluvy je 395,- Eur bez DPH. - Cena za zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na 1 rok je 135,- Eur bez DPH (ročný poplatok) .
BAL-10-6-2018-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 05.06.2018
28.05.2018 Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 28.05.2018
15.05.2018 Investorská činnosť vo výstavbe na stavbu: "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková"
630.00 € s DPH Obec Beňadiková Ekostaving, s.r.o., projektová a inžinierska kancelária 14.05.2018
11.05.2018 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na "Organizovanie majstrovských futbalových zápasov pre dospelých a žiakov v roku 2018"
Dot.02/2018
4000.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 11.05.2018
16.04.2018 Nájom zariadení - 1 ks Ohrievač vody EURO 81 IN - 1 ks Ohrievač vody EURO 121 IN
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková innogy Slovensko s.r.o. 16.04.2018
16.04.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
18/22/012/11
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 16.04.2018
13.04.2018 Pasportizácia cintorína v správe obce, zverejnenie údajov o hrobových miestach na portáli www.cintoríny.sk. Cena diela za odhadovaných 200 hrobových miest je 588,- Eur. Ak bude počet hrobových miest vyšší ako odhadovaný počet 200 hrobových miest cena za každé ďalšie hrobové miesto je 1,98 Eur
tz2018-04-04mg3
0.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 13.04.2018
26.03.2018 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148 352
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 26.03.2018
26.03.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Obci Beňadiková za účelom spolufinancovania výdavkov na realizáciu projektu "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - vetva B"
072ZA130001
42210.02 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 19.03.2018
19.03.2018 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018 za mesiace január 2018 - jún 2018
Dot. 01/2018
252.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 12.03.2018
26.01.2018 Poskytovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa § 30a ods.4 písm. c) a § 30d ods.1 písm. a, b, c, d, e, f, g, h, i zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp.
10.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 26.01.2018
24.01.2018 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 24.01.2018
14.12.2017 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.12.2017
30.11.2017 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
157/LM/2017
33.19 €/mesiac bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 30.11.2017
29.11.2017 Zrušenie Zmluvy o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Pomocný anjel, n.o. 29.11.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 312.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 20 21