Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.07.2013 Nájom objektu Sociálneho zariadenia na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014
1440.00 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 03.07.2013
12.06.2013 Prenájom časti pozemku E-KN 60 v k.ú.Beňadiková
Nájom 01/2013
1.00 € s DPH Dušan Nosický Obec Beňadiková 11.06.2013
20.05.2013 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Obci Beňadiková za účelom spolufinancovania projektu: "Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v Obci Beňadiková"
1300038
28919.06 € s DPH Obec Beňadiková Pôdohospodárska platobná agentúra 17.05.2013
03.05.2013 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013
0.00 € s DPH Obec Jakubovany Obec Beňadiková 03.05.2013
22.04.2013 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2013 na realizovanie projektu "Organizovanie majstrovských futbalových západov v roku 2013"
Dot.02/2013
3006.00 € s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 22.04.2013
11.04.2013 Zmena článkov a bodov Zmluvy o dielo č.121 02/2013
10000.00 € s DPH Obec Beňadiková Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o. 11.04.2013
11.03.2013 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Beňadiková v roku 2013 na náklady spojené s realizáciou projektu: "Organizovanie jazdeckých kurzov pre mládež v roku 2013“.
Dot.01/2013
500.00 € s DPH JAZDECKÝ KLUB AL ASIL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Obec Beňadiková 11.03.2013
05.03.2013 Prenájom časti pozemku E-KN 262/2 v k.ú.Beňadiková o výmere 4 m2 za účelom osadenia cykloturistického značenia B1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Ján Giňovský 10.02.2012
20.02.2013 Zmena a dopĺnenie článku V. odstavcov 2/ a 3/ Zmluvy o nájme objektu Sociálneho zariadenia uzatvorenej dňa 28.júna 2012
600.00 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 19.02.2013
08.02.2013 Poskytnutie súboru popisných informácií katastra nehnuteľností z katastrálneho územia Beňadiková vo forme súboru na CD v záväznom formáte údajov na výmenu informácií aktuálnych k 1.1.2013
52_2013
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Správa katastra Žilina 08.02.2013
16.01.2013 Preprava osôb autobusovými spojmi na autobusovej linke číslo 505410 cez soboty, nedele a sviatky a čiastočná úhrada nákladov na zabezpečenie týchto dopravných služieb
6/LM/2013
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 16.01.2013
11.01.2013 Poistenie "Osvetlenia prechodov pre chodcov v obci Beňadiková" (t.j.3 ks solárnych lámp 50 W) proti združenému živlu, vandalizmu a odcudzeniu
441 9000606
59.94 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group 08.01.2013
10.01.2013 Stavebne práce na dielo: Rekonštrukcia chodníka I.Etapa Beňadiková, SO 01 Vetva "A"
121 02/2013
12885.89 € s DPH Obec Beňadiková Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o. 10.01.2012
07.01.2013 Zmena Článku III. Ujednanie o cene v Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 07.01.2013
04.01.2013 Prevod hardwarového a softwarového zariadenia z vlastníctva ZMOS Bratislava na obec Beňadiková
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Združenie miest a obcí Slovenska 04.01.2013
Zobrazených 376 - 390 z celkových 414.
1 2 20 21 22 23 24 26 28