Obec Beňadiková

Zmluva

Dohoda č.16/22/010/54 uzatvorená podľa § 10 ods.3,odst.9 a nasl. zák.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 16/22/010/54

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Úhrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2016

Datum zverejnenia: 22.12.2016

Dokumenty Pdf Dohoda s UPSVaR_16_22_010_54.pdf ( veľkosť: 4,4 MB, aktualizované: Štvrtok 22. December 2016 08:04 )