Obec Beňadiková

Zmluva

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým predvedením uzavretá

Identifikácia

Číslo zmluvy: VP/16/08950/001

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: SOZA-Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet zmluvy: Udelenie licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods.4, písm. f), bod 2 v spojitosti s § 26, ods. 2 Autorského zákona spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2016

Datum zverejnenia: 24.01.2017

Dokumenty Pdf Hromadná licenčná zmluva_SOZA.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Utorok 24. Január 2017 03:38 )