Obec Beňadiková

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ján Janek a Magdaléna Janeková

Adresa dodávateľa: Beňadiková 9, 032 04

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Nákup pozemku parc.č. KN-C 4/10 v k.ú. Beňadiková

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 21; Katastrálne územie: Beňadiková; Parcela číslo: KN 4/10 ;

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.02.2017

Datum zverejnenia: 01.02.2017

Dokumenty Pdf Kupna zmluva_pozemok_Janekovci.pdf ( veľkosť: 100,6 KB, aktualizované: Streda 01. Február 2017 12:25 )