Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.11.2012 Inzercia obce Beňadiková na webovej stranke www.neoslovakia.sk "Cestovanie po Slovensku"
3666
62.00 € s DPH Obec Beňadiková NEO Slovakia, s.r.o. 14.11.2012
13.11.2012 Overenie (audit) ročnej účtovnej závierky obce a súladu ekonomických údajov uvedených vo Výročnej správe s ročnou účtovnou závierkou v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
600.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.Anna Klimčíková, nezávislý adítor, licencia SKAU č.484 13.11.2012
26.09.2012 Dodávka, umiestnenie, starostlivosť a pravidelné vyprázdňovanie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil v obci Beňadiková
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Pomocný anjel, n.o. 26.09.2012
03.09.2012 Vykonanie odbornej praxe Aleny Kabzanovej, žiačky 4.ročníka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, v stanovenom rozsahu a náplni
0.00 € s DPH Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši Obec Beňadiková 03.09.2012
09.08.2012 Bezodplatný prevod-dar 2/5 podielu pozemku parc.c.KN-C 81/1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Anna Pipišová 09.08.2012
02.08.2012 Vyznačenie cykloturistickej trasy CTT Liptovský Ondrej–Beňadiková–Jamník
ZOD 02_2012
704.72 € s DPH Obec Beňadiková Ing.Tomáš Štreit Z DESIGN 02.08.2012
24.07.2012 Prenájom časti obecného pozemku parc.č. C-KN 108/1 stavebníkovi splaškovej kanalizacie v obci na dobu určitú_4 mesiace
02_2012
2500.00 € s DPH VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický podnik, a.s. Obec Beňadiková 23.07.2012
28.06.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
257/§52/2012/NP V-2
155.40 € s DPH Obec Beňadiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 27.06.2012
28.06.2012 Nájom objektu Sociálneho zariadenia na obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013
1353.96 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 28.06.2012
21.05.2012 Zhotovenie-stavby „Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková “
ZOD 1_2012
32880.90 € s DPH Obec Beňadiková GEVOS, s.r.o. 18.05.2012
04.05.2012 Úrazové poistenie 1 uchádzača o zamestnanie v období od 01.05.2012 do 30.04.2013
PZ 5190001367
3.25 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 01.05.2012
17.04.2012 Poskytnutie databázy súborov popisných informácií katastra nehnuteľností z uvedeného katastrálneho územia, vo forme súboru na CD v záväznom formáte údajov na výmenu informácií (FÚVI)
101_2012
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Katastrálny úrad v Žiline 17.04.2012
28.03.2012 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Beňadiková v roku 2012
Dotácia 01_2012
2656.00 € s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 28.03.2012
22.03.2012 Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
104685436Z112
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 20.03.2012
22.03.2012 Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
104685436D110
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 20.03.2012
Zobrazených 331 - 345 z celkových 348.
1 2 16 17 18 19 20 21 23