Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Ing.arch.Zuzana Ištoková, autorizovaný architekt

Adresa dodávateľa: ul. SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 34287604

Predmet zmluvy: Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Beňadiková

Zmluvná cena: 1000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.01.2017

Datum zverejnenia: 04.01.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_obstaravatelska cinnost pre Zmeny a doplnky 1 UPN_O.pdf ( veľkosť: 3,4 MB, aktualizované: Streda 04. Január 2017 15:25 )