Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2021 Refundácia faktúry vystavenej spoločnosťou ISO & spol, s.r.o. zo dňa 22.02.2021, ktorej predmetom bol z a zhodnocovanie stavebných odpadov za obdobie od 05.02.2021 08.02.2021 (odpad č.170904 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií; odpad č.17 01 01 vytriedený betón)
2021_002
326.69 € s DPH Ing. Martin Ďaťko Obec Beňadiková 11.03.2021 11.03.2021
11.03.2021 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie II.2021; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
37_2021
90.79 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o. 08.03.2021 10.03.2021
11.03.2021 Prenájom časti objektu Obecného úradu na účely ambulancie všeobecného lekára pre dospelých za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021
2021_001
900.00 € s DPH MUDr. Vlastimil Kapcát Obec Beňadiková 10.03.2021 10.03.2021
08.03.2021 Zber zvoz a zhodnocovanie stavebných odpadov za obdobie od 05.02.2021 08.02.2021 (odpad č.170904 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií; odpad č.17 01 01 vytriedený betón)
36_2021
326.69 € s DPH Obec Beňadiková ISO & spol, s.r.o. 22.02.2021 08.03.2021
08.03.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 02/2021
35_2021
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.03.2021 08.03.2021
08.03.2021 Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 02/2021
34_2021
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 03.03.2021 08.03.2021
08.03.2021 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Február 2021
33_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 01.03.2021 08.03.2021
08.03.2021 Demontáž vianočného stromčeka a práce vyskozdvižnou plošinou dňa 01.03.2021
32_2021
116.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 05.03.2021 05.03.2021
04.03.2021 Prenájom pozemku KN-C 324/6 v k.ú. Beňadiková za rok 2021 za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková-Vetva B"
31_2021
44.60 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský pozemkový fond 26.02.2021 04.03.2021
02.03.2021 Vedenie účtovníctva za obdobie 02/2021
30_2021
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 01.03.2021 02.03.2021
02.03.2021 200 ks Respirátorov FFP2 pre občanov nad 65 rokov veku
29_2021
130.00 € s DPH Obec Beňadiková ATM Medic, s.r.o. 02.03.2021 02.03.2021
01.03.2021 Príspevok na dopravné služby v mesiaci Február 2021
28_2021
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 28.02.2021 01.03.2021
22.02.2021 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie I.2021
27_2021
38.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 15.02.2021 22.02.2021
19.02.2021 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie I.2021
26_2021
509.76 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 12.02.2021 19.02.2021
16.02.2021 Oprava omietok v priestore Obecnej knižnice a priľahlej čitárni
25_2021
740.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Račko 12.02.2021 16.02.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1952.
1 2 3 5 7 8 9 130 131