Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.03.2019 Práce vysokozdvižnou plošinou+oprava verejného osvetlenia+3 ks Ističov 1B/32A
32_2019
127.40 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 01.03.2019 06.03.2019
06.03.2019 Kniha "Naše dieťatko"
31_2019
8.20 € s DPH Obec Beňadiková Martinus, s.r.o. 05.03.2019 06.03.2019
04.03.2019 Doplatok za výkon autobusových spojov v mesiaci Február 2019
30_2019
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 28.02.2019 04.03.2019
01.03.2019 Vedenie účtovníctva za obdobie 02/2019
29_2019
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 01.03.2019 01.03.2019
01.03.2019 Oprava elektroinštalácie rozvodov elektro Šatní na Športovom areáli obce Beňadiková
28_2019
1243.68 € s DPH Obec Beňadiková ELWAT, s.r.o. 26.02.2019 27.02.2019
01.03.2019 Prenájom pozemku KN-C 324/6 v k.ú. Beňadiková za rok 2019 za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková-Vetva B"
27_2019
44.60 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský pozemkový fond 20.02.2019 27.02.2019
21.02.2019 Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 - hudba reprodukovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu
26_2019
20.40 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.02.2019 21.02.2019
19.02.2019 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v priestoroch Obecného úradu pre zamestnancov prostredníctvom rádiového prijímača od 01.01.2019 do 31.12.2019
25_2019
12.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 18.02.2019 18.02.2019
18.02.2019 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie I.2019
24_2019
386.67 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.02.2019 18.02.2019
18.02.2019 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie I.2019
23_2019
190.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.02.2018 18.02.2018
18.02.2019 60 ks Jedálnych kupónov
22_2019
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko s.r.o. 18.02.2019 18.02.2019
18.02.2019 Poskytovanie služieb PZS za obdobie január 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu
21_2019
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 12.02.2019 12.02.2019
08.02.2019 Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií v obci za obdobie od 16.01.2019 do 31.01.2019
20_2019
992.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Račko 01.02.2019 08.02.2019
07.02.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie západnej strany cestnej komunikácie parc.č. 324/2, k.ú. Beňadiková na účely výstavby chodníka (ľavá strana cesty č.III/018135 smerom na Liptovský Ondrej od súp.č. 10 po súp.č.40)
19_2019
470.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš, geodetické a kartografické práce 06.02.2019 07.02.2019
07.02.2019 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie I.2019; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu
18_2019
39.27 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o 06.02.2019 07.02.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1509.
1 2 3 5 7 8 9 100 101