Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.03.2022 Vedenie účtovníctva 02/2022
30_2022
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 02.03.2022 02.03.2022
28.02.2022 Príspevok na dopravné služby v mesiaci FEBRUÁR 2022
29_2022
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 28.02.2022 28.02.2022
28.02.2022 Odmena za služby PO a BOZP za 02/2021
28_2022
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 28.02.2022 28.02.2022
22.02.2022 Vývoz snehu po zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci
27_2022
462.00 € s DPH Obec Beňadiková AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 22.02.2022 22.02.2022
22.02.2022 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie I.2022
26_2022
95.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 14.02.2022 22.02.2022
18.02.2022 Členský príspevok na rok 2022
25_2022
271.50 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 14.02.2022 18.02.2022
17.02.2022 Prenájom pozemku KN-C 324/6 v k.ú. Beňadiková za rok 2022 za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková-Vetva B"
24_2022
44.60 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský pozemkový fond 14.02.2022 17.02.2022
17.02.2022 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie I.2022
23_2022
497.75 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 14.02.2022 17.02.2022
16.02.2022 Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu v období 01/2022
22_2022
86.40 € s DPH Obec Beňadiková OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o. 31.01.2022 16.02.2022
14.02.2022 Rekonštrukcia WC Kultúrneho domu v mesiaci január 2022
21_2022
745.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Račko 31.01.2022 14.02.2022
14.02.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v mesiaci január 2022
20_2022
680.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Račko 31.01.2022 14.02.2022
14.02.2022 Vypracovanie Žiadosti o platbu NFP z PPA k projektu "Multifunkčné ihrisko - Beňadiková"
19_2022
200.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 10.02.2022 14.02.2022
14.02.2022 Aktualizácia programov WinCITY za rok 2022
18_2022
498.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 10.02.2022 14.02.2022
11.02.2022 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Január 2022
17_2022
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 07.02.2022 11.02.2022
09.02.2022 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie I.2022; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
16_2022
97.95 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o. 07.02.2022 09.02.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2179.
1 2 3 4 6 8 9 10 145 146