Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.05.2021 Členský príspevok na rok 2021
72_2021
54.30 € s DPH Obec Beňadiková Združenie miest a obcí Liptova 12.05.2021 24.05.2021
19.05.2021 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie IV.2021
71_2021
152.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 14.05.2021 19.05.2021
17.05.2021 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie IV.2021
70_2021
465.77 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.05.2021 17.05.2021
14.05.2021 3 ks svietidlo uličné BL-LED 0219 19,3 W; 1 ks svietidlo uličné BRP056 LED 27 W; 3 kx držiak na svietidlo univerzálny; dopravné
69_2021
420.00 € s DPH Obec Beňadiková TIPLUX s.r.o. 11.05.2021 14.05.2021
11.05.2021 40 ks Jedálnych kupónov
68_2021
168.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko, s.r.o. 11.05.2021 11.05.2021
11.05.2021 Refundácia faktúry vystavenej spoločnosťou ISO & spol, s.r.o. zo dňa 26.04.2021, ktorej predmetom je zber a zhodnocovanie stavebných odpadov zo dňa 12.04.2021 (odpad č.170904 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií)
2021_007
14.76 € s DPH Juraj Zlejší Obec Beňadiková 11.05.2021 11.05.2021
10.05.2021 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie IV.2021; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
67_2021
83.40 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 07.05.2021 10.05.2021
10.05.2021 Zber zvoz a zhodnocovanie stavebných odpadov za obdobie od 05.02.2021 08.02.2021 (odpad č.170904 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií)
66_2021
14.76 € s DPH Obec Beňadiková ISO & spol, s. r. o. 26.04.2021 10.05.2021
10.05.2021 Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 04/2021
65_2021
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 30.04.2021 10.05.2021
10.05.2021 Potvrdenie BPEJ za Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Beňadiková
64_2021
24.00 € s DPH Obec Beňadiková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 06.05.2021 10.05.2021
07.05.2021 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Apríl 2021
63_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr.Samuel Dorociak 03.05.2021 07.05.2021
07.05.2021 Príspevok na dopravné služby v mesiaci Apríl 2021
62_2021
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 30.04.2021 07.05.2021
06.05.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IV.2021
61_2021
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom a.s. 01.05.2021 06.05.2021
04.05.2021 Vedenie účtovníctva za obdobie 04/2021
60_2021
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 03.05.2021 03.05.2021
28.04.2021 Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena pre obecnom úrade na nečíslenej VKM
59_2021
193.50 € s DPH Obec Beňadiková GEODET-KA s.r.o. 27.04.2021 28.04.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2007.
1 2 3 4 6 8 9 10 133 134