Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.08.2021 Dopravné značenie: 1 ks Deti; 2 ks Daj prednosť v jazde; 1 ks Zakaz vjazdu pre nákladné vozidlá; 1 ks Dodatková tabuľka s textom "Okrem dopravnej obsluhy"; 1 ks STOP, daj prednosť v jazde; 1 ks Prikazný smer jazdy vpravo; 1 ks Jednosmerná premávka; 6 ks značkový stĺpik s priemerom 60 3,5 m; 6 ks krytky na stĺpiky 60mm; 16 ks značková objímka 60 AL
111_2021
575.52 € s DPH Obec Beňadiková ZNAČKY, s.r.o. 05.08.2021 05.08.2021
05.08.2021 Cvičebné prvky pre deti: 4- ramenny dreveny triangel; masivna lavica s lezeckymi chytmi
110_2021
220.00 € s DPH Obec Beňadiková Jalovston s.r.o. 04.08.2021 04.08.2021
04.08.2021 60 ks Jedálnych kupónov
109_2021
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 04.08.2021 04.08.2021
04.08.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie VII.2021
108_2021
23.70 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.08.2021 03.08.2021
02.08.2021 Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 - hudba reprodukovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu
107_2021
20.40 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.07.2021 02.08.2021
02.08.2021 Vedenie účtovníctva za obdobie 07/2021
106_2021
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 01.08.2021 02.08.2021
02.08.2021 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná v priestoroch Obecného úradu pre zamestnancov prostredníctvom rádiového prijímača od 01.01.2021 do 31.12.2021
105_2021
12.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 30.07.2021 30.07.2021
21.07.2021 Vyhotovenie geometrického plánu porealizačného zamerania stavby Multifunkčného ihriska v Beňadikovej ku kolaudačnému povoleniu stavby v nečíslenej VKM v dĺžke 107,46 m
104_2021
339.00 € s DPH Obec Beňadiková GEODET-KA, s.r.o. 21.07.2021 21.07.2021
19.07.2021 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VI.2021
103_2021
467.84 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 15.07.2021 19.07.2021
13.07.2021 60 ks Jedálnych kupónov
102_2021
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 13.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie VI.2021
101_2021
114.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Poplatok za 3 vyhlásenia relácie v miestnom rozhlase
2021_012
12.00 € s DPH EkoEnergia Palivá, s.r.o. Obec Beňadiková 13.07.2021 13.07.2021
13.07.2021 Nájomné za budovu Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2 s výnimkou časti pod vybudovaným Multifunkčným ihriskom, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
2021_011
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 13.07.2021 13.07.2021
12.07.2021 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie VI.2021; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
100_2021
88.11 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 08.07.2021 09.07.2021
12.07.2021 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci jún 2021
99_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 01.07.2021 09.07.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 2007.
1 3 5 6 7 8 9 133 134