Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2019 Práce vysokozdvižnou plošinou a oprava verejného osvetlenia v obci dňa 29.10.2019
167_2019
96.60 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 01.11.2019 07.11.2019
07.11.2019 Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 10/2019
166_2019
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 31.10.2019 07.11.2019
07.11.2019 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie X.2019
165_2019
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.11.2019 07.11.2019
05.11.2019 Servisné práce súvisiace s konsolidáciou IP adries po prechode na nového providera (nastavenie LAN siete, prehodenie operátora Internetu z Alconetu na O2, premeranie káblov, nastavenie nového rozsahu na tlačiarni, testovanie DCOM)
164_2019
108.00 € s DPH Obec Beňadiková FreeTech services, spol. s.r.o. 04.11.2019 05.11.2019
04.11.2019 Vedenie účtovníctva za obdobie 10/2019
163_2019
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 04.11.2019 04.11.2019
04.11.2019 Vydanie a správu kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), ktorý je vhodný na tvorbu a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate s platnosťou na 4 roky za jednorázový poplatok
162_2019
100.80 € s DPH Obec Beňadiková Disig, a.s. 31.10.2019 31.10.2019
04.11.2019 Vypracovanie zdravotného posudku pre posúdenie sociálnej odkázanosti občana: Ing. Zoltán Strcuľa, bytom Beňadiková 150
161_2019
17.00 € s DPH Obec Beňadiková AMBULANCIA MV, spol. s.r.o. 30.10.2019 31.10.2019
29.10.2019 Statické posúdenie stavby "MULTIFUNKČNÉ IHRISKO-Beňadiková" k projektu pre stavebné povolenie
160_2019
216.00 € s DPH Obec Beňadiková L-PaSS, s.r.o. 29.10.2019 29.10.2019
29.10.2019 Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši dodatok k projektovej dokumentácii "Dom smútku Beňadiková" v rozsahu: Projekt protipožiarnej nádrže a Situácia prístupu k budove Domu smútku
159_2019
250.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.arch.Eduard Jančuška 28.10.2019 28.10.2019
22.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2018 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
158_2019
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, audítor, licencia SKAU 445 17.10.2019 22.10.2019
18.10.2019 Tlačivá: 100 ks Prihlasovací lístok na trvalý pobyt a 75 ks Priznanie k štvordani FO-PO - košielka
157_2019
18.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Zsolt Marczibal - CONNET 18.10.2019
18.10.2019 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie IX.2019
156_2019
904.54 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 11.10.2019 18.10.2019
14.10.2019 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IX.2019
155_2019
23.78 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.10.2019 14.10.2019
14.10.2019 60 ks Jedálnych kupónov
154_2019
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Slovensko, s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
11.10.2019 Poskytovanie služieb PZS za obdobie september 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu
153_2019
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr.Róbert Čecho 11.10.2019 11.10.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1682.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 112 113