Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.02.2022 40 ks Jedálnych kupónov
15_2022
168.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 09.02.2022 09.02.2022
07.02.2022 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2022
14_2022
38.40 € s DPH Obec Beňadiková SLOVGRAM 04.02.2022 07.02.2022
05.02.2022 Odmena za služby PO a BOZP za obdobie 01/2022
13_2022
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 31.01.2022 04.02.2022
04.02.2022 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie I.2022
12_2022
23.77 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.02.2022 03.02.2022
03.02.2022 Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (1x)
2022_001
5.00 € s DPH Dagmar Bizíková Obec Beňadiková 03.02.2022 03.02.2022
02.02.2022 Vedenie účtovníctva 01/2022
11_2022
300.00 € s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o 01.02.2022 02.02.2022
31.01.2022 Príspevok na dopravné služby v mesiaci JANUÁR 2022
10_2022
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 31.01.2022 31.01.2022
17.01.2022 60 ks Jedálnych kupónov
09_2022
248.40 € s DPH Obec Beňadiková Up Déjeuner, s.r.o. 17.01.2022 17.01.2022
17.01.2022 Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu za obdobie XII.2021
200_2021
108.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. 31.12.2021 17.01.2022
17.01.2022 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie XII.2021
199_2021
944.92 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.01.2022 17.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Kultúrny dom
08_2022
1210.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Verejné osvetlenie v ostatnej časti obce
07_2022
704.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Obecný úrad
06_2022
7051.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - spoločné priestory Polyfunkčného bytového domu č.68
05_2022
66.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2022 - Verejné osvetlenie v časti Záhrady
04_2022
451.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 13.01.2022 14.01.2022
Zobrazených 91 - 105 z celkových 2179.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 145 146