Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.08.2021 Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie VII.2021
123_2021
980.38 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.08.2021 23.08.2021
18.08.2021 Hasičské zariadenia pre DHZO Beňadiková: 1 ks Plnička protipovodňových vriec dvojkomorová; 200 ks Protipovodňové vrecia dvojkomorové(66 x 83 cm); 2 ks Hadica D 25/3 m s al spojkami; 2 ks Prúdnica D 25 s al spojkou D 52; 3 ks Sypký absorbent ABDOSAN DN 1 – 10kg ; 1 ks Sud na použitý absorbent s uzáverom aúchytmi – 30 l; 4 ks Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg.
122_2021
756.99 € s DPH Obec Beňadiková HASMAT LM s.r.o. 18.08.2021 18.08.2021
17.08.2021 Protipovodňová zábrana 10 m priemer 80 cm
121_2021
736.40 € s DPH Obec Beňadiková LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. 17.08.2021 17.08.2021
17.08.2021 40 ks 120 l smetná nádoba čierna PREMIUM; 9 ks 50l závesný kôš modrý; 9 ks stĺpiky na zabetónovanie
120_2021
1396.80 € s DPH Obec Beňadiková FEREX, s.r.o. 16.08.2021 17.08.2021
17.08.2021 Zber a zhodnotenie biologického kuchynského odpadu za obdobie VII.2021
119_2021
64.80 € s DPH Obec Beňadiková OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. 31.07.2021 17.08.2021
17.08.2021 Poplatok za 1 vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
2021_015
4.00 € s DPH Karol Bizík Obec Beňadiková 17.08.2021 17.08.2021
16.08.2021 200 ks vedro na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (pre domácnosti v obci) vrátane dopravy
118_2021
213.60 € s DPH Obec Beňadiková OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. 31.07.2021 16.08.2021
16.08.2021 Výmena skla na vchodových dverách na polyfunkčnom bytovom dome č.68
117_2021
57.48 € s DPH Obec Beňadiková ZMVZ s.r.o., OKNO LIPTOV 12.08.2021 16.08.2021
13.08.2021 Refundácia správneho poplatku v zmysle dost. 5 Čl. II. zmluvy uhradeného v súvislosti s elektronickým podaním návrhu na vklad vecného bremena do operátu katastra nehnuteľností
2021_014
33.00 € s DPH BENEDEX KISELY, s.r.o. Obec Beňadiková 13.08.2021 13.08.2021
13.08.2021 Prenájom pozemku parč.č. KN-C 50/5 v k.ú. Beňadiková zapísaného na LV 128 na parkovanie 1 autobusu za obdobie od 16.8.2021 do 15.08.2022
2021_013
210.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 13.08.2021 13.08.2021
12.08.2021 Príspevok na dopravné služby v mesiaci JÚL 2021
116_2021
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 31.07.2021 12.08.2021
12.08.2021 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Júl 2021 + 2x Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena (2 Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou BENEDEX KISELY s.r.o. zo dňa 22.06.2021)
115_2021
186.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 06.08.2021 12.08.2021
11.08.2021 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie VII.2021; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma
114_2021
88.22 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 06.08.2021 10.08.2021
09.08.2021 Príprava a predkladanie súhrnných správ podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou, zákazky malého rozsahu a zákazky e-trhoviska za 4 nasledujúce kvartálne obdobia
113_2021
120.00 € s DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 29.07.2021 09.08.2021
09.08.2021 Odmena za služby PO a BOZP za 07/2021
112_2021
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík 31.07.2021 09.08.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 2007.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 133 134