Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.10.2014 Zhotovenie diela "Predĺženie chodníka v obci Beňadiková"
ZoD 121 080/KR/2014
3385.36 € s DPH Obec Beňadiková Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 06.10.2014
13.10.2014 Poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú počas návštevy Detského ihriska
PZ 443 9001424
54.76 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP 07.09.2014
16.09.2014 Poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú počas návštevy Detského ihriska v Beňadikovej
PZ 441 9002294
54.41 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.09.2014
16.09.2014 Poistenie zariadenia Detského ihriska v Beňadikovej proti škode vzniknutej živelnou pohromou, odcudzením a vandalizmom
PZ 441 9002293
130.46 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.09.2014
28.08.2014 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 28.08.2014
14.08.2014 Poskytnutie pôžičky na nákup tovaru: Telefón Samsung S5611 met.stříbr ZL SK
5580306234
72.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 14.08.2014
06.08.2014 Zmena a doplnenie článku č.II. bod 4 dohody č.14/§10/2014/OBEC
1 - 14/§10/2014/OBEC
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 01.08.2014
22.07.2014 Nájom objektu Sociálneho zariadenia na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015
1440.00 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 22.07.2014
07.07.2014 Záväzok obce zabezpečiť pracovnú činnosť podľa čl. II dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí ÚPSVaR. Tiež úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných podmienok na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
14/§10/2014/OBEC
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 20.06.2014
07.07.2014 Úrazové poistenie 2 uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
5190010956
6.50 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.06.2014
30.06.2014 Pripojenie zariadenia-Verejné osvetlenie na parc.č.213/96 (časť Záhrady) v k.ú. Beňadiková do distribučnej sústavy SSE-D Žilina
43000012720
216.61 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. 18.06.2014
30.06.2014 Nájom obecného nájomného bytu č.6 v dome súpisné číslo 68
Nájom_byt 6
200.00 € s DPH Anton Strcula a Michaela Bistiaková Obec Beňadiková 30.06.2014
30.06.2014 Skončenie nájmu obecného nájomného bytu č.6 v dome súpisné číslo 68 ku dňu 30.6.2014
0.00 € s DPH Miloš Račko a Lenka Račková Obec Beňadiková 30.06.2014
26.06.2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
29/§52/2014/ŠR
326.40 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 24.06.2014
11.06.2014 Poverenie sprostredkovateľa (Mesto Liptovský Mikuláš) prevádzkovateľom (Obec Beňadiková) spracúvaním osobných údajov, ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliedanie, vyhľadávanie klientov prevádzkovateľa v súlade s § 8 a súviacich zák.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a za podmienok a v rozsahu dohodnutom v zmluve
250/2014_SekrP/1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 11.06.2014
Zobrazených 271 - 285 z celkových 348.
1 2 15 16 17 19 21 22 23 24