Obec Beňadiková

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
01.12.2015 Vyhotovenie geometrického plánu za účelom zamerania pozemku, na ktorom sa nachádza chodník, ktorý obec plánuje rekonštruovať podľa PD "Rekonštrukcia chodníka-Vetva B". Uvedený geometrický plán bude slúžiť ako podklad k odkúpeniu pozemku od terajších vlastníkov resp. k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s terajšími vlastníkmi
29_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 25.11.2015
26.11.2015 100 ks Jedálnych kupónov
28_2015
330.00 € s DPH Obec Beňadiková LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 25.11.2015
26.11.2015 Dodávka 3 stožiarov verejného osvetlenia a montáž svietidiel verejného osvetlenia v časti Záhrady
27_2015
404.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 20.11.2015
03.11.2015 Práce spojené so značením cyklotrasy: montovanie a maľovanie cykloturistických značiek
26_2015
160.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský cykloklub Liptov, Igor Štreit 30.10.2015
19.10.2015 160 ks stolových kalendárov "Liptov 2016" s polepom stojana "Obec Beňadiková"
25_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Alexander Lozovský - BRIZ 14.10.2015
14.10.2015 27 ks 120 l plastové smetné nádoby čierne a 3 ks 120 l plastové smetné nádoby žlté
24_2015
603.72 € s DPH Obec Beňadiková FEREX, s.r.o. 14.10.2015
16.08.2015 Vykonanie sanačných omietok v exteriéri Kultúrneho domu súp.číslo 10
23_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Račko 07.08.2015
07.08.2015 Nákup 1 tony drevených pliet
22_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková MT PELET, spol. s.r.o. 07.08.2015
04.08.2015 Vypracovanie posudku pre sociálnu odkázanosť občana Jána Greša, bytom Beňadiková 22
21_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková AMBULANCIA MV, spol. s.r.o. 03.08.2015
16.07.2015 240 ks Jedálnych kupónov
20_2015
792.00 € s DPH Obec Beňadiková LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 16.07.2015
27.06.2015 Výroba kancelárskeho nábytku do kancelárie obecného úradu
19_2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková FAVAZ s.r.o. 22.06.2015
07.06.2015 Vypracovanie Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena (Credo agency) a Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
18_2015
136.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 18.05.2015
22.05.2015 Klampiarske práce na Kultúrnom dome: montáž 10 ks parapetov, montáž 2 ks krytov komínov
17_2015
244.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Geryk 11.05.2015
22.04.2015 Vypracovanie Návrhu na vklad vecného bremena (Credo agency), vypracovanie Dodatku ku Kúpnej zmluve (Credo agency), Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností
16_2015
176.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak, advokát 16.04.2015
16.04.2015 Nákup 160 ks jedálnych kupónov
15_2015
528.00 € s DPH Obec Beňadiková LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 16.04.2015
Zobrazených 211 - 225 z celkových 300.
1 2 11 12 13 15 17 18 19 20