Obec Beňadiková

Objednávka

Výmena skla na vchodových dverách na polyfunkčnom dome súp.č. 68

Identifikácia

Číslo objednávky: 33_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: ZMVZ sr.r.o, OKNO LIPTOV

Adresa dodávateľa: Mútnik 809, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 45263710

Predmet objednávky: Výmena skla na vchodových dverách na polyfunkčnom dome súp.č. 68

Cena objednávky: 57.48 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.08.2021

Datum zverejnenia: 12.08.2021

Dokumenty