Obec Beňadiková

Objednávka

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pod zberný dvor

Identifikácia

Číslo objednávky: 39_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: GEODET-KA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44026595

Predmet objednávky: Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pod zberný dvor

Cena objednávky: 378.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 22.09.2021

Datum zverejnenia: 22.09.2021

Dokumenty