Obec Beňadiková

Objednávka

Oplotenie zberného dvora

Identifikácia

Číslo objednávky: 41_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: PROFIL INVEST s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO dodávateľa: 46206302

Predmet objednávky: Oplotenie zberného dvora

Cena objednávky: 7400.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2021

Datum zverejnenia: 01.10.2021

Dokumenty