Obec Beňadiková

Objednávka

Diaľkový ovládač garážovej brány na Požiarnej zbrojnici Digital 382 2-kanálový 868,3 MHz

Identifikácia

Číslo objednávky: 35_2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: CUPROJEKT, spol.s.r.o

Adresa dodávateľa: Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50965239

Predmet objednávky: Diaľkový ovládač garážovej brány na Požiarnej zbrojnici Digital 382 2-kanálový 868,3 MHz

Cena objednávky: 26.77 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Martinovič ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2021

Datum zverejnenia: 02.09.2021

Dokumenty