Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.02.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel_Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
27_2012
20.40 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.02.2012 13.02.2012
10.02.2012 Poistenie PC zostavy získanej z projektu DISAM za obdobie od 09.03.2012 do 09.03.2013
26_2012
29.44 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.02.2012 10.02.2012
10.02.2012 Propagačný materiál o obci Beňadiková v počte 84 ks
25_2012
13.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 08.02.2012 09.02.2012
08.02.2012 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2012
24_2012
24.92 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.02.2012 08.02.2012
08.02.2012 Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2012
23_2012
39.83 € s DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 30.01.2012 08.02.2012
01.02.2012 Stavebný materiál na údržbu Šatní na miestnom ihrisku
22_2012
140.96 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 27.01.2012 01.02.2012
01.02.2012 Účastnícky poplatok za odborný seminár "Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011 a zmeny v roku 2012", ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2012
21_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Spracovanie a dodanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia chodníka s vyznačením cyklotrasy v obci Beňadiková, SO 01 - Rekonštrukcia chodníka
20_2012
944.64 € s DPH Obec Beňadiková EKOSTAVING s.r.o. 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Poistenie Obecného úradu a Kultúrneho domu za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
19_2012
195.58 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
01.02.2012 Poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
18_2012
22.65 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
24.01.2012 Nákup 240 ks Jedálnych kupónov
17_2012
704.40 € s DPH Obec Beňadiková LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.01.2012 24.01.2012
18.01.2012 2.etapa zamerania a vyhotovenia polohopisného a výškopisného plánu v k.ú.Beňadiková parc.č.324/1-2 (cestný pás-chodníky)
16_2012
288.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 17.01.2012 17.01.2012
18.01.2012 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca ročník 2011
15_2012
21.19 € s DPH Obec Beňadiková Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 09.01.2012 17.01.2012
16.01.2012 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 12/2011
13_2012
587.87 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.01.2012 16.01.2012
16.01.2012 Výzva na zaplatenie členského príspevku za rok 2012 č.25/2012
14_2012
45.90 € s DPH Obec Beňadiková Združenie REGIÓN "TATRY" 11.01.2012 16.01.2012
Zobrazených 1981 - 1995 z celkových 2007.
1 2 126 127 128 129 130 131 133