Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.02.2012 Nákup 4 ks dvier do priestorov Obecného úradu+1 kovania+1 FAB zámku do dvier
32_2012
190.69 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 20.02.2012 21.02.2012
26.02.2012 Účastnícky poplatok za seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve. Formulár vzájomných vzťahov.", ktorý sa uskutoční dňa 28.02.2012
31_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí, so sídlom v Štrbe 21.02.2012 21.02.2012
20.02.2012 Spracovanie vyjadrenia k projektu "Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková"
30_2012
28.13 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.02.2012 20.02.2012
19.02.2012 Doprava a uloženie komunálnych odpadov za obdobie 01/2012
29_2012
316.56 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.02.2012 17.02.2012
16.02.2012 Telefónne poplatky_mobil za obdobie 01/2012
28_2012
18.37 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 10.02.2012 15.02.2012
13.02.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel_Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
27_2012
20.40 € s DPH Obec Beňadiková Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.02.2012 13.02.2012
10.02.2012 Poistenie PC zostavy získanej z projektu DISAM za obdobie od 09.03.2012 do 09.03.2013
26_2012
29.44 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.02.2012 10.02.2012
10.02.2012 Propagačný materiál o obci Beňadiková v počte 84 ks
25_2012
13.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 08.02.2012 09.02.2012
08.02.2012 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2012
24_2012
24.92 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.02.2012 08.02.2012
08.02.2012 Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2012
23_2012
39.83 € s DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 30.01.2012 08.02.2012
01.02.2012 Stavebný materiál na údržbu Šatní na miestnom ihrisku
22_2012
140.96 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 27.01.2012 01.02.2012
01.02.2012 Účastnícky poplatok za odborný seminár "Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011 a zmeny v roku 2012", ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2012
21_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Spracovanie a dodanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia chodníka s vyznačením cyklotrasy v obci Beňadiková, SO 01 - Rekonštrukcia chodníka
20_2012
944.64 € s DPH Obec Beňadiková EKOSTAVING s.r.o. 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Poistenie Obecného úradu a Kultúrneho domu za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
19_2012
195.58 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
01.02.2012 Poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
18_2012
22.65 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
Zobrazených 1921 - 1935 z celkových 1952.
1 2 123 124 125 126 127 129 131