Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
01.02.2012 Stavebný materiál na údržbu Šatní na miestnom ihrisku
22_2012
140.96 € s DPH Obec Beňadiková STAVMAT IN, spol.s.r.o. 27.01.2012 01.02.2012
01.02.2012 Účastnícky poplatok za odborný seminár "Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011 a zmeny v roku 2012", ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2012
21_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Spracovanie a dodanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia chodníka s vyznačením cyklotrasy v obci Beňadiková, SO 01 - Rekonštrukcia chodníka
20_2012
944.64 € s DPH Obec Beňadiková EKOSTAVING s.r.o. 31.01.2012 31.01.2012
01.02.2012 Poistenie Obecného úradu a Kultúrneho domu za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
19_2012
195.58 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
01.02.2012 Poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí za obdobie od 24.02.2012 do 24.02.2013
18_2012
22.65 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.01.2012 27.01.2012
24.01.2012 Nákup 240 ks Jedálnych kupónov
17_2012
704.40 € s DPH Obec Beňadiková LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.01.2012 24.01.2012
18.01.2012 2.etapa zamerania a vyhotovenia polohopisného a výškopisného plánu v k.ú.Beňadiková parc.č.324/1-2 (cestný pás-chodníky)
16_2012
288.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 17.01.2012 17.01.2012
18.01.2012 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca ročník 2011
15_2012
21.19 € s DPH Obec Beňadiková Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 09.01.2012 17.01.2012
16.01.2012 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 12/2011
13_2012
587.87 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.01.2012 16.01.2012
16.01.2012 Výzva na zaplatenie členského príspevku za rok 2012 č.25/2012
14_2012
45.90 € s DPH Obec Beňadiková Združenie REGIÓN "TATRY" 11.01.2012 16.01.2012
12.01.2012 Telefónne poplatky_mobil za obdobie 12/2011
09_2012
10.18 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 31.12.2011 12.01.2012
12.01.2012 Členský poplatok za obdobie 12/2011
10_2012
18.20 € s DPH Obec Beňadiková Združenie obcí Čistý Liptov 05.01.2012 12.01.2012
12.01.2012 Vyúčtovanie vodného za rok 2012_Obecný úrad+Kultúrny dom+Obecný nájomný bytový dom
11_2011
719.22 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.12.2011 12.01.2012
12.01.2012 Oznámenie predbežnej výšky preddavkov na vodné a/alebo stočné - rozpis preddavkových platieb na obdobie roka 2012
12_2012
720.00 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.01.2012 12.01.2012
11.01.2012 Dohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturovanú elektriku v spoločných priestoroch obecného nájomného bytového domu súp.č.68-faktúra
01_2012
33.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 28.12.2011 02.01.2012
Zobrazených 2026 - 2040 z celkových 2047.
1 2 129 130 131 132 133 134 136