Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.01.2013 Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012
33_2013
39.96 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovensko, a.s. 19.12.2012 18.01.2013
18.01.2013 Záloha za výrobu archívnej skrine do budovy Obecného úradu
32_2013
500.00 € s DPH Obec Beňadiková Peter Verčinský FAVAZ 18.01.2013 18.01.2013
17.01.2013 Členský príspevok za rok 2013
31_2013
200.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov 14.01.2013 17.01.2013
16.01.2013 Platby na Spoločný obecný úrad stavebného poriadku so sídlom V Liptovskom Mikuláši na rok 2013
28_2013
1499.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 19.10.2012 16.01.2013
16.01.2013 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 12/2012
30_2013
295.64 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 11.01.2013 16.01.2013
16.01.2013 Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2012
29_2013
11.30 € s DPH Obec Beňadiková Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 08.01.2013 16.01.2013
15.01.2013 Preddavok na Finančného spravodajcu ročník 2013
27_2013
19.98 € s DPH Obec Beňadiková Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 09.01.2013 15.01.2013
14.01.2013 Dodávka a výmena vodomerov studenej vody v nájomných bytoch
26_2013
370.32 € s DPH Obec Beňadiková PREMONTA, s.r.o. 14.01.2013 14.01.2013
14.01.2013 Členský príspevok za kalendárny rok 2013
25_2013
46.60 € s DPH Obec Beňadiková Združenie REGIÓN "TATRY" 07.01.2013 14.01.2013
14.01.2013 Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543 za obdobie 12/2012
24_2013
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 10.01.2013 14.01.2013
11.01.2013 Oznámenie predbežnej výšky preddavkov na spotrebované vodné a stočné v objektoch vo vlastníctve obce na r.2013
23_2013
768.00 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.12.2012 11.01.0201
11.01.2013 Vyúčtovanie vodného a stočného v objektoch obce (Obecný úrad, Kultúrny dom, Bytový dom č.68) za obdobie od 17.06.2012 do 20.12.2012
22_2013
603.70 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.12.2012 11.01.2013
10.01.2013 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektriku na Obecnom úrade za r.2013
21_2013
2398.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 07.01.2013 10.01.2013
10.01.2013 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektriku v Kultúrnom dome za r.2013
20_2013
913.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 07.01.2013 10.01.2013
10.01.2013 Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektriku verejným osvetlením v r.2013
19_2013
583.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika, a.s. 07.01.0201 10.01.2013
Zobrazených 1621 - 1635 z celkových 1821.
1 2 105 106 107 109 111 112 113 121 122