Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.11.2012 Telefónne poplatky_pevná linka za obdobie 10/2012
141_2012
27.07 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.11.2012 08.11.2012
08.11.2012 Oprava miestnych komunikácií v obci Beňadiková
140_2012
9983.94 € s DPH Obec Beňadiková CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol.s.r.o. 07.11.2012 08.11.2012
08.11.2012 50 % z dohodnutej ceny nájmu časti pozemku parc.č. C-KN 108/1 za účelom dočasnej skládky zeminy pri výstavbe kanalizácie
2012_04
1250.00 € s DPH VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický podnik, a.s. Obec Beňadiková 08.11.2012 08.11.2012
07.11.2012 Oprava verejného osvetlenia v obci+práce vyskokozdvižnou plošinou AVIA
139_2012
51.25 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 01.11.2012 06.11.2012
05.11.2012 Zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu parc.č.324/2 (cestný pás od začiatku obce po zastávku SAD) v k.ú. Beňadiková pre výstavbu chodníka
138_2012
264.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš, geodetické a kartografické práce 02.11.2012 05.11.2012
26.10.2012 Náradie pre 1 UoZ vykonávajúceho aktivačnú činnosť v obci (lopata+odŕňač snehu)
137_2012
25.90 € s DPH Obec Beňadiková MKB WERKE plus, s.r.o. 24.10.2012 24.10.2012
19.10.2012 Úprava komunikácie na cintorín a pri ihrisku
136_2012
394.28 € s DPH Obec Beňadiková Výkopy VM, s.r.o. 17.10.2012 19.10.2012
19.10.2012 Spracovanie žiadosti o NFP k projektu "Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková" v rámci PRV SR 2007-2012 Os 4 Leader
135_2012
250.00 € s DPH Obec Beňadiková Regionálna rozvojová agentúra Liptov 15.10.2012 19.10.2012
15.10.2012 Účastnícky poplatok za seminár "Zmeny v daňovom poriadku a aktuálne otázky v správe daní v podmienkach obce", ktorý sa bude konať dňa 18.10.2012
134_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe 15.10.2012 15.10.2012
12.10.2012 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 09/2012
133_2012
651.80 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.10.2012 12.10.2012
12.10.2012 Členský poplatok za obdobie 09/2012
132_2012
18.20 € s DPH Obec Beňadiková Združenie obcí Čistý Liptov 10.10.2012 12.10.2012
11.10.2012 Telefónne poplatky_mobilné číslo 0905 455 543 za obdobie 09/2010
131_2012
10.60 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 09.10.2012 11.10.2012
09.10.2012 Telefónne poplatky_pevná linka za obdobie 09/2012
130_2012
24.53 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.10.2012 09.10.2012
08.10.2012 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obdobie november 2012-október 2013
128_2012
64.66 € s DPH Obec Beňadiková IURA EDITION, spol. s.r.o. 02.10.2012 08.10.2012
08.10.2012 Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 09/2012
129_2012
39.83 € s DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 28.09.2012 08.10.2012
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 1720.
1 2 102 103 104 106 108 109 110 114 115