Obec Beňadiková

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.05.2012 Geometrický plán na určenie východnej hranice cesty parc.č. 108/1
78_2012
40.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš, geodetické a kartografické práce 09.05.2012 09.05.2012
14.05.2012 Telefónne poplatky za pevnú linku tel.č. 044 5595237 za obdobie 04/2012
77_2012
24.85 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 03.05.2012 09.05.2012
07.05.2012 Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2011
76_2012
60.00 € s DPH Obec Beňadiková Prima banka Slovesnko, a.s. 04.05.2012 07.05.2012
07.05.2012 Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 04/2012
75_2012
39.83 € s DPH Obec Beňadiková SAD LIORBUS, a.s. 26.04.2012 07.05.2012
04.05.2012 Ročný poplatok za používanie software za rok 2012
74_2012
555.67 € s DPH Obec Beňadiková Remek, s.r.o. 02.05.2012 03.05.2012
04.05.2012 Úrazové poistenie 1 uchádzača o zamestnanie za obdobie od 01.05.2012 do 30.04.2013
73_2012
3.25 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 01.05.2012 02.05.2012
25.04.2012 Účastnícky poplatok za seminár "Praktické rady pri správe miestnych daní a poplatku v zmysle legislatívnych zmien", ktorý sa uskutoční 24.04.2012
70_2012
10.00 € s DPH Obec Beňadiková Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe 20.04.2012 20.04.2012
25.04.2012 Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2011
69_2012
59.76 € s DPH Obec Beňadiková Všeobecná úverová banka, a.s. 18.04.2012 20.04.2012
25.04.2012 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 03/2012
68_2012
285.14 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 10.04.2012 17.04.2012
25.04.2012 Prevážanie betónových pätiek na ihrisku
72_2012
89.61 € s DPH Obec Beňadiková Výkopy VM, s.r.o. 20.04.2012 24.04.2012
25.04.2012 Členský poplatok za obdobie 03/2012
71_2012
18.20 € s DPH Obec Beňadiková Združenie obcí Čistý Liptov 14.04.2012 23.04.2012
13.04.2012 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (miestneho rozhlasu) v r.2012
67_2012
33.50 € s DPH Obec Beňadiková SLOVGRAM 12.04.2012 13.04.2012
13.04.2012 Spracovanie a dodanie situácie stavby: Rekonštrukcia chodníka s vyznačením cyklotrasy, podľa požadovaných právnych stvov - rešpektovanie oplotenia jednotlivých parciel
66_2012
20.00 € s DPH Obec Beňadiková EKOSTAVING s.r.o. 13.04.2012 13.04.2012
12.04.2012 Telefónne poplatky_mobil č. 0905 455 543 za obdobie 03/2012
65_2012
17.65 € s DPH Obec Beňadiková Telefónica Slovakia, s.r.o. 10.04.2012 12.04.2012
12.04.2012 Telefónne poplatky_mobil č.0903 755 237 za obdobie 03/2012
64_2012
31.93 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 08.04.2012 12.04.2012
Zobrazených 1561 - 1575 z celkových 1638.
1 2 101 102 103 105 107 108 109 110